Breaking News

Introduction & Conclusion in TASK 2

اکر در نوشتن مقدمه وجمع بندی در قسمت دوم آزمون IELTS مشکل دارید با این فایل در کوتاهترین زمان به نتیجه مطلوب برسید.

Read More »

پکیج ویژه زبان آموزان IELTS

داوطلبین IELTS میتوانند جهت تصحیح writing خود و شناسایی نقاط ضعف و قوت نوشتاری متون خود را به آدرس زیر ارسال نمانید. جهت اطلاع از شرایط و دادن نمونه تصحیح شده متن به بخش IELTS مراجعه نمایید. e-mail: [email protected]

Read More »

خوش آمدید

کاملترین سایت آموزشی زبان انگلیسی منطبق با نیاززبان آموزان و دانش جویان ایرانی

Read More »